Przyłbica spawalnicza 3728N

Model POWERWELD 3728N

Opis 3728N

Wymiary szybki ochronnej zewnętrznej: 139 x 116 mm

Wymiary szybki ochronnej wewnętrznej: 107 x 64 mm
 
model POWERWELD 3728N
rozmiar filtra 136x115x10 mm
wymiar pola widzenia 100x60 mm
klasa optyczna wg EN379 1/1/1/2
klasa hełmu wg EN175 B
ilość czujników łuku 4
stopień zaciemnienia DIN 4 / 5-8 / 9-13
czas reakcji 1/25000 s
czas rozjaśniania 0,2 - 1,0 s
czułość 10 stopni regulacji
ochrona UV/IR DIN 16
temperatura pracy -10 o C - +55oC
możliwość szlifowania TAK
zasilanie ogniwo solarne + CR2450
włącznik/wyłącznik automatyczny
prąd spawania TIG ≥ 8A
hełm poliamid
masa całkowita 510g
moduł filtrujący POWERWELD 3620N/3728N
zasilanie 12V DC; 5W akumulator 4,3Ah
żywotność akumulatora 500 cykli ładowania
cykl pracy >8 godzin
przepływ powietrza 150/180/200 l/min
wymiary filtra ɸ120x35 mm
klasa filtra P3 - skuteczność filtracji 99,95% ;
ochrona przed cząstkami stałymi
i ciekłymi o wysokiej toksyczności
dla których NDS<0,05mg/m3
normy 89/686/EC, EN12941, EN12942
masa całkowita 1750g

Dodatkowe informacje

  • jest odpowiednia do spawania większością metod przy zaciemnieniu do 13,
  • zapewnia ochronę oczu przed szkodliwym promieniowaniem UV i IR na poziomie odpowiadającym zaciemnieniu 16, bez względu czy filtr jest jasny, zaciemniony czy uległ awarii,
  • jest łatwa w użytkowaniu i konserwacji,
  • posiada bezstopniową regulację zaciemnienia w dwóch zakresach: 5-8 i 9-13,
  • posiada bezstopniową regulację czułości sensorów dla zapewnienia niezawodnego wykrywania łuku spawalniczego,
  • doskonała widoczność przy zaciemnieniu 4 ułatwia przygotowanie do spawania oraz obróbkę spoiny po spawaniu,
  • automatyczny filtr spawalniczy wyposażony jest w 4 sensory łuku,
  • posiada wszechstronne możliwości regulacji przyłbicy, nagłowia oraz filtra spawalniczego dla zapewnienia najlepszych warunków pracy.
  • wyposażona w zespół nawiewu z filtrem klasy P3.

Zastosowanie

Przyłbica POWERWELD 3728N przeznaczona jest do spawania metodami spawalniczymi: MMA, MIG/MAG, TIG, spawania mikroplazowego, cięcia plazmowego, spawania i cięcia gazowego. Przyłbica może być także stosowana do ochrony twarzy i głowy spawacza w czasie szlifowania.

Dopuszczenia

Przyłbica POWERWELD 3728N spełnia wymogi bezpieczeństwa zawarte
w artykule 10 Dyrektywy Europejskiej 89/686/EEC i jest oznaczona
znakiem CE. Przyłbica spełnia wymagania zharmonizowanych norm
europejskich EN175, EN166, EN169 I EN379.

Normy
POWERWELD 3728N norma klasa
automatyczny filtr spawalniczy EN379 1/1/1/2
zewnętrzna szybka ochronna EN166 1BT
wewnętrzna szybka ochronna EN166 1S
przyłbica spawalnicza EN175 B
nr katalogowy opis
5Y06 przyłbica spawalnicza z nagłowiem
YCD1006 automatyczny filer spawalniczy
5Y06-01 szybka ochronna zewnętrzna 139 x 116 mm
X1006 szybka ochronna wewnętrzna 107 x 64 mm
5Y06-05 nagłowie kpl.
5Y06-06 opaska przeciwpotna
5Y06-07 filtr P3
5Y06-08 akumulator 12V DC; 5W akumulator 4,3Ah

Produkty